StrategyQ
Czy kultura Twojej firmy wspiera realizację strategii?

Pomagamy organizacjom zmienić ich kulturę. Współpracujemy z zespołem zarządzającym, a korzystając z naszego narzędzia StrategyQ określamy obecną kulturę i pomagamy zrozumieć jakich zmian w zachowaniach i sposobach pracy potrzebuje Twoja firma, by stać się bardziej efektywną organizacją.

Dlaczego kultura organizacyjna jest ważna?
 • ponad 80% menedżerów najwyższego szczebla uznaje „kulturę” jako jedną z 3 najistotniejszych barier przyszłego wzrostu wyników
 • dla mniej niż 15% menedżerów najwyższego szczebla „kultura” jest jednym z ich priorytetów strategicznych
Dla kogo jest przydatne?
 • dla Dyrektorów Zarządzających / Dyrektorów HR chcących zrozumieć niedopasowania kulturowe występujące w zespole zarządzającym oraz przekonania leżące u podstaw tych różnic
 • dla Dyrektorów HR chcących zbadać czy obecna kultura organizacyjna ich firmy wspiera czy utrudnia realizację strategii, a jeśli utrudnia to od czego zacząć zmianę
STRATEGYQ

Jak działa?

StrategyQ jest badaniem składającym się z 30 par stwierdzeń opisujących kulturę. Uczestnicy badania porównują je i decydują z którymi z nich się zgadzają i w jakim stopniu. Wyniki prezentowane są przez pryzmat 6 wymiarów kultury, dając obraz spójności lub rozbieżności pomiędzy tym, czego uczestnicy badania “doświadczają” w miejscu pracy (aktualna kultura) a tym, czego wymaga realizacja strategii (wymagana kultura). Wyniki można analizować w różnych ujęciach (w podziale na działy, poziomy, pokolenia i inne).

Łatwy w użyciu system, który identyfikuje priorytety
 • Umożliwia Dyrektorom HR przeprowadzanie kluczowych procesów bez konieczności angażowania drogich konsultantów zewnętrznych
 • Nie wymaga skomplikowanej konfiguracji, wystarczy wygenerować link i obserwować wyniki
 • Ułatwia zrozumienie istniejącej kultury organizacyjnej i niezbędnej zmiany dla realizacji strategii
 • Identyfikuje spójność lub jej brak w gronie kadry zarządzającej
 • Pozwala na wygenerowanie raportów (indywidualnych i grupowych) by zbudować samoświadomość i dać podstawę rozmowie
 • Pozwala oglądać wyniki na poziomie pytań, wymiarów i na poziomie typologii kulturowej
 • Pozwala zrozumieć co według członków danego zespołu przeszkadza w poprawie wyników
 • Pozwala na zbudowanie profilu wymaganej kultury, którego można użyć do przyszłej rekrutacji liderów
 • wykorzystuje metodologię opartą o badania Geerta Hofstede i Michaela Minkova zwalidowaną na grupie ponad 1000 osób w 75 organizacjach w Europie

 

dynamics-img-pl
HR Toolkit jest elastycznym narzędziem pozwalającym na określenie kultury organizacyjnej firmy, zdefiniowanie kluczowych obszarów zmiany oraz zbudowanie zaangażowania i kompetencji, których potrzebujesz do realizacji strategii
Referencje

Dlaczego klienci wybierają redpill

Zobacz jak działa StrategyQ

Niektóre organizacje korzystające z HR Toolkit przy wprowadzaniu zmian